GDPR Privacy Beleid

December 5th, 2019

PGMBM Law (een handelsnaam van Excello Law Limited – SRA vergunningsnummer 512898)

Introductie

Uw privacy is belangrijk voor PGMBM Law (een handelsnaam van Excello Law Limited). Dit Privacy Beleid legt uit hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en verwerken, en hoe we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We zijn toegewijd aan het beschermen en beveiligen van uw privacy rechten en voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679), de “AVG/GDPR”.

De term “Persoonsgegevens” betekent alle informatie met betrekking tot u, die direct of indirect kan worden herkend aan de hand van andere informatie waartoe wij toegang hebben.

Wanneer diensten aan u worden geleverd door andere entiteiten van PGMBM Law (hierna “PGMBM” of “ons” genoemd), is de entiteit die de dienst levert verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens.

WAT VOOR PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

De hieronder beschreven informatie vormt een aanvulling op de persoonlijke gegevens die wij wettelijk verplicht zijn te verwerken in een bepaalde situatie.

CLIËNTGEGEVENS: Bij deelname aan een rechtszaak kunnen we contact- en identiteitsgegevens verzamelen zoals naam, telefoonnummer, e-mail, postadressen, geboortedatum, betalingsgegevens, informatie over de fiscale woonplaats, kopieën van foto-identificaties zoals uw rijbewijs en/of paspoort/identiteitskaart, informatie over nationaliteit/burgerschap/plaats van geboorte, uw nationale identificatienummer, identiteitsverificatiedocumenten en handtekening om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.

We kunnen ook speciale categorieën van meer gevoelige gegevens verzamelen, zoals informatie over gezondheid, lichamelijke en geestelijke gezondheid, afhankelijk van de noodzaak daarvan voor de rechtszaak. We houden ook informatie bij over uw online betrokkenheid bij materiaal dat door PGMBM wordt gepubliceerd, waarmee we ervoor zorgen dat onze marketingcommunicatie aan u relevant, tijdig en in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren is. Waar relevant kunnen we ook aanvullende informatie bewaren die iemand in uw organisatie heeft gekozen om aan ons door te geven. Als we om welke reden dan ook extra persoonlijke gegevens nodig hebben, zullen we u daarvan op de hoogte stellen.

LEVERANCIERSGEGEVENS: Wij kunnen uw contactgegevens of de gegevens van individuele contactpersonen bij uw organisatie verzamelen (zoals namen, telefoonnummers, e-mail- en/of postadressen). Afhankelijk van de omstandigheden kunnen we ook bankgegevens verzamelen voor betalingsdoeleinden.

GEGEVENS VAN SOLLICITANTEN: Wij kunnen uw C.V., werkhistorie, naam, contactgegevens, gegevens over beroepsstatus, dossiers en kwalificaties, aanbevelingsbrieven, salarissen en sociale-mediaprofielen verzamelen, als u besluit te solliciteren naar een baan binnen ons bedrijf.

 

PERSONEN WAARVAN WE DE GEGEVENS ONTVANGEN VAN SOLLICITANTEN EN MEDEWERKERS, ZOALS REFERENTEN EN NOODCONTACTEN:

Om een referentie te vragen, kunnen we de contactgegevens van de referent nodig hebben (zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer). We hebben deze gegevens ook nodig als een sollicitant of een van onze medewerkers u als contactpersoon voor noodgevallen heeft opgegeven, zodat we contact met u kunnen opnemen in geval van een ongeval of een noodgeval.

WEBSITE GEBRUIKERS: We verzamelen een beperkte hoeveelheid gegevens van onze websitegebruikers die we gebruiken om ons te helpen uw ervaring bij het gebruik van onze website te verbeteren en om ons te helpen bij het beheer van de diensten die we aanbieden. Dit omvat informatie zoals hoe u onze website gebruikt, inclusief de tijd en duur van het bezoek, uw CPU-snelheid, het besturingssysteem/platform dat u gebruikt, de frequentie waarmee u onze website bezoekt, uw browsertype, de locatie van waaruit u onze website bekijkt en de taal die u kiest om de website te bekijken.  We kunnen de verkeerspatronen van de site, “clickstreams”, en de tijden dat onze website het meest populair is, registreren. Als u contact met ons opneemt of een aanvraag voor een advies via de website indient, verzamelen wij alle informatie die u ons verstrekt, bijvoorbeeld uw naam en/of contactgegevens. Wij kunnen die informatie gebruiken om te reageren, te beoordelen en te reageren op uw aanvraag of vraag.

HOE VERZAMELEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Wij verzamelen persoonlijke gegevens via de website op twee manieren:

 1. Persoonlijke gegevens die wij rechtstreeks van u ontvangen
 2. Persoonlijke gegevens die we automatisch verzamelen (zie websitegebruikers)

Persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen:

 • Wanneer u ons actief benadert, meestal via een online formulier, per telefoon of per e-mail; en/of
 • Wanneer wij contact met u opnemen, hetzij per telefoon, e-mail of een andere vorm van communicatie.

WEBSITE GEBRUIKERS: Wanneer u onze website bezoekt, is er bepaalde informatie die we automatisch kunnen verzamelen, ongeacht of u besluit gebruik te maken van onze diensten of niet. Dit omvat uw IP-adres, de datum en de tijd en frequentie waarmee u de website bezoekt en de manier waarop u de inhoud ervan doorbladert. Wij verzamelen ook gegevens van u wanneer u contact met ons opneemt via onze website, bijvoorbeeld wanneer u een vraag stelt.

 • Wij verzamelen uw gegevens automatisch via cookies, in overeenstemming met de cookie-instellingen in uw browser.

HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen worden gebruikt om onze professionele samenwerking met u te verbeteren:

CLIËNTGEGEVENS – Hieronder vindt u de verschillende manieren waarop wij uw gegevens gebruiken om de goede werking van onze afspraken en de samenwerking met u te waarborgen:

 • Professionele dienstverlening – Het verwerken van uw data om uw persoonlijke gegevens op te slaan (en bij te werken indien nodig) in onze database, zodat we contact met u kunnen opnemen met betrekking tot onze relevante activiteiten; en het bijhouden van onze gesprekken en vergaderingen, zodat we gerichte diensten aan u kunnen leveren en om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens voor deze doeleinden gebruiken als wij dit noodzakelijk achten voor onze legitieme belangen.

 • Marketingactiviteiten – Wij kunnen uw gegevens verwerken met het doel u te benaderen met passende marketing- en PR-campagnes. Met inachtneming van de geldende lokale wetten en vereisten zullen wij u alleen marketing- en PR-informatie toesturen.

Als u hier niet tevreden over bent, hebt u het recht om af te zien van het ontvangen van marketing- en PR-materiaal van ons en kunt u meer te weten komen over hoe u dit kunt doen door een e-mail te sturen naar mydata@pgmbm.com.

 • Om ons te helpen bij het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims – In uitzonderlijke omstandigheden kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om ons te helpen bij het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

LEVERANCIERSGEGEVENS: We gebruiken alleen uw gegevens:

 • Om uw gegevens op te slaan (en bij te werken indien nodig) in onze database, zodat we contact met u kunnen opnemen met betrekking tot onze overeenkomsten of onze afspraken met u;
 • Het faciliteren van onze payroll- en factureringsprocessen, bijvoorbeeld met betrekking tot consultants of zelfstandige ondernemers;
 • Om ons te helpen bij het doelgericht voeren van passende marketingcampagnes, waar dit zich voordoet en met uw toestemming; en

 

 • In meer uitzonderlijke situaties, om ons te helpen bij het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
 • Als u hier niet tevreden over bent, hebt u het recht om af te zien van het ontvangen van marketingmateriaal van ons en kunt u meer te weten komen over hoe u dit kunt doen door een e-mail te sturen naar mydata@pgmbm.com.

MENSEN WIER GEGEVENS WE ONTVANGEN VAN SOLLICITANTEN EN MEDEWERKERS, ZOALS REFERENTEN, NOODCONTACTEN EN AFHANKELIJKE PERSONEN:

We zullen de informatie over u alleen voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Als een sollicitant of personeelslid u als noodcontactpersoon op ons formulier zet, nemen wij contact met u op in geval van een ongeval of een noodgeval dat hen treft; of
 • Als u door een sollicitant als referent bent opgegeven, nemen wij contact met u op om een referentie aan te vragen; of
 • Als u door een personeelslid als naaste bent opgegeven, slaan we uw persoonlijke gegevens op om ervoor te zorgen dat de personeelsgegevens van het personeelslid correct zijn en om uw informatie te verstrekken aan de juiste uitkeringsverstrekker.
 • Als u hier niet tevreden over bent, hebt u het recht om bezwaar te maken en kunt u meer informatie krijgen over hoe u dit kunt doen door een e-mail te sturen naar mydata@pgmbm.com


WEBSITE GEBRUIKERS: Wij gebruiken uw gegevens om ons te helpen uw ervaring met het gebruik van onze website te verbeteren, bijvoorbeeld door het analyseren van uw recente zoektermen om ons te helpen u informatie te presenteren waarin wij denken dat u geïnteresseerd bent.

WAT ZIJN ONZE WETTELIJKE GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

RECHTMATIGE BELANGEN

 • Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd, behalve wanneer deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten of vrijheden van u, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen.
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons op deze basis. Als u meer wilt weten over hoe dat moet, kunt u contact opnemen met mydata@pgmbm.com.

CLIËNTGEGEVENS:

 • Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, gebruiken en bewaren wij uw persoonlijke gegevens en/of de persoonlijke gegevens van individuele contactpersonen bij uw organisatie en houden wij een register bij van onze gesprekken en besprekingen.
 • Wij denken dat dit redelijk is – wij achten dit gebruik van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk voor onze legitieme belangen om onze zakelijke activiteiten uit te voeren.
 • We moeten ervoor zorgen dat ons bedrijf soepel verloopt, zodat we onze diensten kunnen blijven leveren. Daarom moeten wij uw gegevens ook gebruiken voor onze interne administratieve activiteiten, zoals facturatie indien relevant.
 • Wij hebben onze eigen verplichtingen op grond van de wet en het is ons legitiem belang om daaraan te willen voldoen. Als wij te goeder trouw geloven dat dit nodig is, kunnen wij uw gegevens daarom delen in verband met het opsporen van strafbare feiten of het innen van belastingen.

LEVERANCIERSGEGEVENS:

 • Wij gebruiken en bewaren de persoonlijke gegevens van personen binnen uw organisatie om de ontvangst van diensten van u als een van onze leveranciers te vergemakkelijken. Als u een eenmanszaak drijft, bewaren wij ook uw financiële gegevens, zodat wij u kunnen betalen voor uw diensten.
 • Wij achten al deze activiteiten noodzakelijk binnen het kader van onze legitieme belangen als ontvanger van uw diensten.

MENSEN WIER GEGEVENS WE ONTVANGEN VAN SOLLICITANTEN EN MEDEWERKERS, ZOALS REFERENTEN EN NOODCONTACTEN:

 • Als u door een sollicitant of een medewerker van PGMBM als referent bent opgegeven, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om contact met u op te nemen voor een referentie.
 • Als een medewerker ons uw gegevens heeft verstrekt als noodcontactpersoon, zullen we deze gegevens gebruiken om contact met u op te nemen in geval van een ongeval of noodgeval. Wij hebben een legitiem belang om deze gegevens op te slaan en in passende omstandigheden te gebruiken ten behoeve van onze medewerkers.
 • Als een personeelslid ons uw gegevens heeft verstrekt als een familielid of een afhankelijke persoon, zullen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor het doel van uitkeringen of arbeidsrechten.

Wij hebben een legitiem belang om deze gegevens op te slaan en in passende omstandigheden te gebruiken namens onze medewerkers.

TOESTEMMING

In bepaalde omstandigheden zijn wij verplicht om uw toestemming te vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met bepaalde activiteiten. Afhankelijk van wat we precies met uw gegevens doen, zal deze toestemming opt-in toestemming of soft opt-in toestemming zijn.

 • U moet ons uw toestemming vrijelijk geven, zonder dat wij u onder druk zetten;
 • U moet weten waar u toestemming voor geeft, dus we zorgen ervoor dat we u voldoende informatie geven;
 • We houden de toestemmingen die u op deze manier heeft gegeven bij.
 • In sommige gevallen zullen we kunnen vertrouwen op een zachte opt-in toestemming. We mogen producten of diensten aan u aanbieden die verband houden met de diensten die we leveren, zolang u zich niet actief afmeldt voor deze communicatie.
 • Zoals we hebben vermeld, heeft u het recht om uw toestemming voor deze activiteiten in te trekken. U kunt dit te allen tijde doen door een e-mail te sturen naar mydata@pgmbm.com.

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

 • We hebben ook wettelijke en reglementaire verplichtingen waaraan we moeten voldoen.
 • Als we te goeder trouw geloven dat het nodig is, kunnen we uw gegevens delen in verband met het opsporen van strafbare feiten of het innen van belastingen.
 • We kunnen uw gegevens ook delen met regelgevende instanties of andere relevante instanties om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
 • We zullen uw persoonlijke gegevens (met inbegrip van persoonlijke gegevens in mededelingen en gesprekken) bijhouden in overeenstemming met onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.

CONTRACT

Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer wij de noodzakelijke handelingen verrichten in verband met een contract waarbij u partij bent of voordat u een contract afsluit, bijvoorbeeld omdat u ons wilt inschakelen om juridische diensten voor u te verrichten.

VASTSTELLEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN

Soms kan het nodig zijn dat wij persoonsgegevens en, indien van toepassing en in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving en vereisten, gevoelige persoonsgegevens verwerken in verband met de uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken.

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer wij juridisch advies moeten inwinnen in verband met een juridische procedure of wanneer wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde informatie te bewaren of openbaar te maken als onderdeel van het juridische proces.

MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Waar passend en in overeenstemming met de lokale wetgeving en regelgeving kunnen wij uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren en om verschillende redenen delen met de volgende categorieën personen:

 • Elk van onze kantoren;
 • Personen en organisaties die in het bezit zijn van informatie met betrekking tot de referentie of sollicitatie van een sollicitant om bij ons te werken, zoals huidige of toekomstige werkgevers en arbeids- en wervingsbureaus;
 • Belasting-, audit-, regelgevings- of andere instanties, wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet of andere regelgeving ons verplicht deze gegevens te delen (bijvoorbeeld vanwege een verzoek van een belastingdienst, in verband met een verwachte rechtszaak of in overeenstemming met onze wettelijke en reglementaire verplichtingen);
 • Externe dienstverleners (waaronder leveranciers) die namens ons functies vervullen (waaronder uitkeringsinstanties zoals pensioenaanbieders, particuliere medische verzekeringen, tandartsverzekeringen en kinderopvang, externe adviseurs, zakenpartners en professionele adviseurs zoals advocaten, accountants en boekhouders, leveranciers van transport en distributie, technische ondersteuningsfuncties en IT-consultants die test- en ontwikkelingswerkzaamheden uitvoeren aan onze bedrijfstechnologiesystemen);

 

 • Externe leveranciers van IT- en opslag van documenten waar we een passende verwerkingsovereenkomst (of vergelijkbare bescherming) hebben;
 • Marketingtechnologieplatforms en -leveranciers; en
 • Als PGMBM fuseert met, of wordt overgenomen door, een ander bedrijf of onderneming in de toekomst, kunnen wij uw persoonlijke gegevens delen met de nieuwe eigenaren van het bedrijf of de onderneming (en u op de hoogte stellen van deze bekendmaking). Wij verkopen geen persoonlijk identificeerbare informatie die aan ons is verstrekt aan een niet-gerelateerde derde partij, maar, zoals hierboven uiteengezet, kunnen wij deze delen met verwante entiteiten of met niet-gerelateerde derden in verband met onze eigen marketingactiviteiten of het onderhoud en de exploitatie van onze site, of zoals wettelijk vereist. Gelieve geen vertrouwelijke of gevoelige informatie naar ons te sturen via deze site.

HOE BESCHERMEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

We zetten ons in om elke redelijke en gepaste stap te ondernemen om de persoonlijke informatie die we in ons bezit hebben te beschermen tegen misbruik, verlies of ongeoorloofde toegang. We doen dit door een reeks noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen, waaronder, maar niet beperkt tot, gecodeerde systemen, om uw persoonlijke gegevens veilig te bewaren, zowel in elektronische als in fysieke vorm.

Al onze Partners, medewerkers, diensten van derden en grensoverschrijdend personeel die toegang hebben of kunnen hebben tot uw persoonlijke gegevens, worden geïnstrueerd en zijn onderworpen aan geheimhoudingsplicht. Wij nemen alle passende maatregelen om persoonlijke informatie zo goed mogelijk te beveiligen en om elke vermoede inbreuk op de gegevens te behandelen.

HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Wij verwerken uw gegevens gewoonlijk gedurende onze interacties en bewaren ze dan in het algemeen gedurende een gepaste periode nadat wij het contact hebben beëindigd, afhankelijk van de lokale wettelijke vereisten, het soort gegevens in kwestie, eventuele overkoepelende wettelijke en reglementaire vereisten, onze legitieme zakelijke en risicomanagement behoeften. Zo kunnen we bijvoorbeeld verplicht worden bepaalde gegevens te bewaren ten behoeve van fiscale rapportage of het beantwoorden van fiscale vragen.  In andere gevallen kunnen er andere wettelijke, regelgevende of risicomanagement vereisten zijn om gegevens te bewaren, waaronder wanneer bepaalde gegevens relevant kunnen zijn voor een mogelijke rechtszaak (rekening houdend met de relevante verjaringstermijnen).

Bij het bepalen van de juiste bewaartermijn voor verschillende soorten persoonsgegevens houden we niet alleen rekening met onze wettelijke, reglementaire en risicomanagement verplichtingen, maar ook met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens moeten verwerken en of we die doeleinden op een andere manier kunnen bereiken, en met de toepasselijke wettelijke vereisten.

HOE KUNT U TOEGANG KRIJGEN TOT DE PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE U ONS HEEFT VERSTREKT, DEZE WIJZIGEN OF TERUGNEMEN?

U behoudt verschillende rechten met betrekking tot uw gegevens, ook als u deze eenmaal aan ons heeft verstrekt. Deze worden hieronder beschreven:

 • Recht op informatie
 • Recht op toegang*
 • Recht op rectificatie
 • Recht op wissen
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Recht van bezwaar
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

*Recht op toegang: Met dit recht kunt u ons te allen tijde vragen te bevestigen welke informatie wij over u hebben en ons verzoeken deze informatie te wijzigen, bij te werken of te verwijderen. Dit heet Data Subject Access Request, (SAR; toegangsverzoek van een persoon). We kunnen u vragen om uw identiteit te verifiëren en om meer informatie over uw verzoek. De SAR heeft geen kosten voor u, tenzij uw verzoek “duidelijk ongegrond of buitensporig” is. Als u ons om meer kopieën van deze informatie vraagt, kunnen wij u, indien wettelijk toegestaan, redelijke administratieve kosten in rekening brengen. Waar dat wettelijk is toegestaan, kunnen wij uw verzoek weigeren. Als wij uw verzoek weigeren, zullen wij u altijd de redenen daarvan opgeven.

Om in contact te komen met of gebruik te maken van een van deze rechten, kunt u contact met ons opnemen via mydata@pgmbm.com. Wij zullen proberen uw verzoek zonder onnodige vertraging te behandelen, en in ieder geval binnen een maand (met inachtneming van eventuele verlengingen waar wij wettelijk recht op hebben). Houd er rekening mee dat wij uw communicatie kunnen bijhouden om ons te helpen bij het oplossen van eventuele problemen die u aan de orde stelt.

HET INTERNATIONAAL OVERDRAGEN VAN UW GEGEVENS

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en om de in dit Privacy Beleid beschreven doeleinden uit te voeren, kunnen uw gegevens worden overgedragen:

 • aan derden (zoals regelgevende instanties, adviseurs of andere leveranciers van PGMBM)
 • aan overzeese leveranciers
 • naar een aanbieder van cloud-based opslag

Wij willen er zeker van zijn dat uw gegevens op een veilige manier worden opgeslagen en overgedragen. Wij zullen daarom alleen gegevens overdragen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) wanneer deze in overeenstemming zijn met de wetgeving inzake gegevensbescherming en de wijze van overdracht voldoende garanties biedt met betrekking tot uw gegevens, bijvoorbeeld:

 • door middel van een overeenkomst inzake gegevensoverdracht, waarin de huidige standaardcontractbepalingen zijn opgenomen die de Europese Commissie heeft goedgekeurd voor de gegevensoverdracht door de gegevensbeheerders in de EER aan de gegevensbeheerders en -verwerkers in rechtsgebieden waar geen adequate wetgeving inzake gegevensbescherming bestaat; of
 • door aan te sluiten bij het EU-VS Privacy Shield Framework voor de overdracht van persoonsgegevens van entiteiten in de EU naar entiteiten in de Verenigde Staten van Amerika of een gelijkwaardige overeenkomst met betrekking tot andere rechtsgebieden; of
 • door uw gegevens door te geven aan een land waar de Europese Commissie via haar wetgeving heeft vastgesteld dat het niveau van gegevensbescherming in dat land adequaat is; of
 • wanneer het nodig is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen ons en een derde partij en de overdracht in uw belang is voor de doeleinden van die overeenkomst (bijvoorbeeld als wij gegevens buiten de EER moeten overdragen om aan onze verplichtingen uit hoofde van die overeenkomst te voldoen als u een klant van ons bent); of
 • waar u hebt ingestemd met de gegevensoverdracht.

Om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie voldoende wordt beschermd, hebben we passende procedures ingesteld met de derden met wie we uw persoonlijke gegevens delen, om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie door die derden wordt behandeld op een manier die in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

COOKIE BELEID

WAT IS EEN COOKIE?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door bijna alle websites kunnen worden gebruikt om de gebruikerservaring efficiënter te maken. Het stelt de website in staat om het apparaat van de gebruiker te herkennen en informatie op te slaan over de voorkeuren van de gebruiker of acties in het verleden.

HOE GEBRUIKEN WE COOKIES?

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om social media functies te bieden en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze social media, reclame- en analysepartners, die deze informatie kunnen combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld door uw gebruik van hun diensten.

Deze site maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s verschijnen.

Uw toestemming geldt voor de volgende domeinen: essureclaims.nl, en u kunt uw toestemming te allen tijde wijzigen of intrekken.

COOKIES DIE OP ONZE WEBSITE WORDEN GERBUIKT:

Cookie

Beschrijving

Duur

Type

VISITOR_INFO1_LIVE

Deze cookie is ingesteld door Youtube. Wordt gebruikt om de informatie van de ingevoegde YouTube-video’s op een website bij te houden.

5 maanden

Reclame

GPS

Deze cookie wordt ingesteld door Youtube en registreert een unieke ID voor het volgen van gebruikers op basis van hun geografische locatie.

30 minuten

Analyse

YSC

Deze cookie is ingesteld door Youtube om het aantal views op de videos bij te houden.

 

Prestatie

_ga

Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en om het gebruik van de site bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en wijzen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren.

2 jaar

Analyse

_gid

Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analytisch rapport over hoe het met de website gaat. De verzamelde gegevens zijn onder andere het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de bezochte pagina’s in anonieme vorm.

1 dag

Analyse

_gat

Deze cookies worden door Google Universal Analytics geïnstalleerd om de aanvraagsnelheid te verlagen en zo de botsing van gegevens op sites met veel verkeer te beperken.

1 minuut

Prestatie

driftt_aid

Dit cookie wordt door Drift.com ingesteld voor het bijhouden van de gegevens. Volgens de Drift documentatie is dit het anonieme identificatiemiddel. Het wordt gebruikt om de bezoeker op de website te koppelen aan het profiel binnen het Drift systeem. Hierdoor kan Drift de informatie die deze sitebezoeker via de chat heeft verstrekt bij volgende bezoeken aan de site onthouden.

2 jaar

Reclame

_fbp

Deze cookie wordt door Facebook ingesteld om na een bezoek aan deze website reclame te leveren wanneer zij zich op Facebook of op een digitaal platform bevinden van Facebook.

2 maanden

Reclame

fr

De cookie wordt door Facebook ingesteld om relevante advertenties aan de gebruikers te tonen en de advertenties te meten en te verbeteren. De cookie houdt ook het gedrag van de gebruiker op het web bij op sites die een Facebook pixel of Facebook social plugin hebben.           

2 maanden

Reclame

IDE

Gebruikt door Google DoubleClick en slaat informatie op over hoe de gebruiker de website en andere advertenties gebruikt voordat hij de website bezoekt. Dit wordt gebruikt om gebruikers advertenties te presenteren die voor hen relevant zijn volgens het gebruikersprofiel.       

1 jaar

Reclame

PRIVACY POLICY

PGMBM (a trading name of Excello Law Limited) – SRA License Number 512898

5 Chancery Ln
London WC2A 1 LG

www.pgmbm.com