WAAROM MOET IK ACTIE ONDERNEMEN?

Laat je stem horen. Help andere vrouwen. Roep Bayer ter verantwoording en krijg de compensatie die jij verdient.

Behoor jij tot de ruim 35.000 vrouwen in Nederland bij wie een Essure-implantaat is geplaatst? Zo ja, dan kun je in aanmerking komen om een schadevergoeding te eisen.

Essure, geproduceerd door Bayer HealthCare, werd gepresenteerd als de enige niet-chirurgische permanente vorm van anticonceptie voor vrouwen in Nederland. Bestaande uit metaal (nikkel) en PET-vezels, blijken de Essure-veertjes door de baarmoeder en de eileiders heen te kunnen snijden en zich naar de bekkenbodem of de buik te verplaatsen, waardoor auto-immuunreacties worden opgewekt en allergische reacties kunnen ontstaan. Hierdoor zijn duizenden vrouwen zoals jij verminkt en getekend voor het leven. In hevige pijn en met weinig behandelingsopties, hebben vele vrouwen meerdere operaties moeten ondergaan om Essure te verwijderen. Die operaties zijn complexe procedures die vaak een totale verwijdering van de baarmoeder omvatten, omdat kleine metaalfragmenten van de Essure-veertjes in de baarmoeder en eileiders zijn beland.

Veel te lang is de pijn van vrouwen genegeerd en weggewuifd door de medische wereld, terwijl vrouwen in Nederland nog steeds Essure-implantaten geplaatst kregen.

DEZE CLAIM HEEFT ALLEEN BETREKKING OP ESSURE

Essure is een permanent sterilisatieproces dat anders is dan het koperen spiraaltje , de Mirena spiraal of het Filshie klemmetje. Bij de Essure-methode worden er veertjes geplaatst in de opening van de eileiders om een barrière en/of littekenvorming te creëren. Dit wordt veroorzaakt door PET-vezels in de Essure-veertjes.

In tegenstelling tot andere methoden, vond de Essure ingreep plaats zonder verdoving. Als jij niet zeker weet welke methode bij jou is gebruikt, kun je contact opnemen met jouw huisarts of met het ziekenhuis waar de ingreep heeft plaatsgevonden.

Sluit je aan bij de grote groep andere vastberaden vrouwen in Nederland en roep de maker van Essure ter verantwoording!

WORD LID VAN DE ESSURE SUPPORT GROEP OP FACEBOOK

Doe mee met Lucretia en Janine en honderden andere vrouwen in Nederland die elkaar ondersteunen in de problemen die Essure heeft veroorzaakt.

EEN DOOR DE STICHTING GEÏNITIEERDE GROEPSACTIE

Stichting Essure Claims (de “Stichting”) streeft naar gerechtigheid voor de gedupeerde vrouwen en zoekt de mogelijkheden om een collectieve vordering in te stellen tegen Bayer. De Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die opkomt voor de belangen van de gedupeerde vrouwen die schade hebben geleden door de plaatsing van Essure. Meer informatie is te vinden op: https://www.essureclaimsnetherlands.com/

De Stichting verzorgt en vertegenwoordigt vrouwen die schade lijden, dreigen te lijden en/of schade hebben geleden als gevolg van het handelen en/of nalaten van Bayer met betrekking tot het Essure-implantaat.

De Stichting zal namens de benadeelde vrouwen in Nederland een rechtszaak aanspannen en een verklaring voor recht vragen waarin het onrechtmatig handelen van Bayer tegen de slachtoffers wordt vastgesteld. De Stichting streeft naar een bindende schikking met Bayer die de benadeelde vrouwen vergoedt. De Stichting onderzoekt ook andere manieren om ervoor te zorgen dat de benadeelde vrouwen worden gecompenseerd.

De Stichting heeft het Nederlandse advocatenkantoor Lemstra Van der Korst ingeschakeld, die de Stichting in en buiten rechte zal vertegenwoordigen.

De Stichting heeft ons gevraagd om te helpen bij het instellen van de Nederlandse vordering tegen Bayer. PGMBM heeft een uitgebreid track record op het gebied van Essure-gerelateerde rechtszaken in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en zal de Stichting waar mogelijk bijstaan. Dit zorgt ervoor dat de zaak tegen Bayer op het hoogste niveau wordt geprocedeerd.

Als u besluit om met ons in zee te gaan, vragen wij u – op verzoek van de Stichting – om het initiatief van de Stichting te steunen

KOM IK IN AANMERKING VOOR HET INDIENEN VAN EEN ESSURE CLAIM?

Conceptus, de ontwikkelaar van Essure die later door Bayer is overgenomen, liet na om Essure goed te onderzoeken, te ontwerpen en te testen en verkocht vervolgens deze onredelijk gevaarlijke veertjes zonder de vrouwen en de medische wereld voldoende te waarschuwen voor de risico’s. In Nederland en over de hele wereld zijn duizenden vrouwen hierdoor geschaad.

Wij zijn – samen met andere advocatenkantoren – toegewijd aan het ondersteunen van de Stichting

Als jij als gevolg van een Essure-implantaat een van de volgende bijwerkingen hebt ondervonden, kun je in aanmerking komen voor een schadevergoeding:

WAT VOOR VERGOEDING KRIJG IK?

We kunnen de schade die het gevolg is van Essure-complicaties niet wegnemen. In veel gevallen kan een vergoeding worden betaald voor de uitgebreide behandelingen en meerdere hersteloperaties die nodig zijn om te overleven en uw levenskwaliteit te verbeteren. Voor velen weegt het aanklagen van Bayer net zo zwaar als een financiële compensatie: het is een publieke erkenning dat de medische gemeenschap naar u had moeten luisteren en uw zorgen serieus had moeten nemen. Het is een manier om de fabrikant van Essure ter verantwoording te roepen en andere vrouwen te behoeden voor schade in de toekomst.

Advocaten in ons team hebben geprocedeerd in duizenden soortgelijke zaken in de Verenigde Staten en onze cliënten hebben schadevergoeding ontvangen voor:

Wij streven ernaar om Bayer ter verantwoording te roepen en ook voor jou de maximale compensatie voor jouw leed te verkrijgen.

REDENEN OM ACTIE TE ONDERNEMEN

LAAT JE STEM HOREN

Sluit je aan bij duizenden andere vrouwen die ook opstaan tegen de fabrikant van Essure, laat je stem horen!

CREËER BEWUSTWORDING

Help andere vrouwen te leren over de gevaren van Essure.

FINANCIËLE COMPENSATIE

Ontvang een schadevergoeding voor jouw pijn en leed, medische kosten en inkomensverlies.

WE MAKEN HET EENVOUDIG

PGMBM de stichting ondersteunen en zorgen dat het proces eenvoudig en duidelijk is.

HET SCHANDAAL

Momenteel wordt Bayer in de VS geconfronteerd met meer dan 16.000 rechtszaken die zijn aangespannen door vrouwen die verwondingen en complicaties hebben opgelopen door Essure-implantaten. Ondanks dat 30.000 patiënten problemen met Essure hebben gemeld bij de FDA (de Amerikaanse Inspectie van voedings- en geneesmiddelen), verzet het bedrijf zich hevig tegen de beschuldigingen dat het opzettelijk vrouwen heeft misleid en actief negatieve berichten over Essure onvermeld heeft gelaten bij de FDA.

Hoewel Bayer de verkoop van Essure in Nederland vrijwillig gestopt heeft per juli 2017, heeft noch Bayer noch de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGZ) het hulpmiddel teruggeroepen. Helaas betekent dit dat meer vrouwen een Essure-implantaat uit de reeds verkochte voorraad kunnen ontvangen .

Essure werd na een versneld proces goedgekeurd door de FDA in de VS in 2002. Schrikbarend genoeg was een van de leden in het FDA-panel ook een hooggeplaatste manager bij Conceptus, de ontwikkelaar van Essure. Bayer moest na de goedkeuring van Essure een vijfjarig vervolgonderzoek uitvoeren, maar was 8 jaar te laat met de publicatie van zijn bevindingen en slechts 70% van de deelnemers aan het onderzoek was gevolgd.

Winst ging boven patiëntveiligheid: Essure’s gebruiksaanwijzing werd aangepast waardoor artsen niet langer verplicht waren om vrouwen voorafgaand aan de behandeling op nikkelallergie te testen. Dit is een groot probleem aangezien Essure voor zo’n 55% uit nikkel bestaat en 20% van de vrouwen een nikkelallergie heeft.

Zelfs toen de gebruiksaanwijzing van Essure in 2016 opnieuw werd aangepast met een Black Box Warning (het meest ernstige waarschuwingsetiket dat op een medisch middel kan worden aangebracht), maakte het weinig verschil in het waarschuwen voor de risico’s van Essure, aangezien veel patiënten de verpakking van Essure niet te zien kregen. Bovendien is de Patient Decision Checklist, die is opgesteld om te zorgen voor geïnformeerde toestemming, pas verplicht gesteld nadat Essure van de Britse markt werd gehaald.

De omvang en details van dit schandaal zijn verbijsterend:

4 november 2002

FDA geeft versneld toestemming aan de Essure-ontwikkelaar Conceptus om het middel op de markt te brengen

Essure is sinds 2001 op de Europese markt verkrijgbaar. Sinds 2002 zijn er ongeveer 35.000 Essure-behandelingen in Nederland uitgevoerd

2013

Bayer neemt Conceptus over voor een bedrag van 1,1 miljard dollar

2014

Eerste rechtszaak tegen Bayer met beschuldigingen dat het farmaceutische bedrijf opzettelijk vrouwen heeft misleid bij wie een Essure-behandeling is uitgevoerd en actief de negatieve rapporten over het middel heeft verzwegen voor de FDA (in de VS).

September 2015

De FDA houdt de eerste openbare hoorzitting over Essure na ontvangst van 5.000 meldingen van bijwerkingen van Essure-implantaten.

2016

De FDA geeft Bayer opdracht tot een studie om de veiligheid en effectiviteit van Essure te onderzoeken.

Eind 2016

De FDA meldt dat de verkoop van Essure in de VS met 70% is gedaald na de verplichte Black Box Warning.

November 2016

Bayer neemt de aanbevelingen van de FDA over en voegt de waarschuwing en de patiëntenchecklist toe aan de Essure-gebruiksaanwijzing; echter, niet alle artsen kiezen ervoor om patiënten te vragen om de checklist te ondertekenen, aangezien deze niet verplicht is.

29 mei 2017

Bayer kondigt aan dat Essure zich uit de Nederlandse markt terugtrekt en de verkoop en distributie per 1 juli 2017 stopzet.

20 februari 2017

Brazilië verbiedt de verkoop en distributie van Essure en eist een terugroeping van alle apparaten.

16 juni 2017

Bayer kondigt aan dat Essure zich in de loop van de volgende maanden uit de Canadese markt zal terugtrekken.

31 mei 2017

Bayer kondigt aan dat Essure zich uit de Finse markt zal terugtrekken en dat de verkoop en distributie met ingang van 25 juni 2017 wordt stopgezet.

1 september 2017

Bayer beëindigt vrijwillig de verkoop van Essure buiten de Verenigde Staten.

Augustus 2017

De Europese Unie schort de verkoop van Essure op gedurende drie maanden vanaf augustus, als reactie op de bezorgdheid over de regelgeving. De schorsing van de EU betekent dat de verkoop van Essure weliswaar verboden is, maar dat reeds verkochte implantaten in de toeleveringsketen nog steeds door artsen kunnen worden toegediend.

Eind 2017

De FDA ontvangt 26.773 klachten over Essure van Amerikaanse patiënten van 2002 tot 2017. Onafhankelijk daarvan heeft Bayer zelf ook meer dan 30.000 klachten over het middel ontvangen.

April 2018

De FDA, die haar besluit van oktober 2016 gedeeltelijk terugdraait, maakt de patiëntenchecklist verplicht voor alle artsen.

20 juli 2019

Bayer kondigt aan dat het Essure na 31 december 2018 niet langer zal distribueren of verkopen in de VS, stellend dat dit een “zakelijke beslissing” is vanwege een daling van 40% van de verkoop in de VS in de afgelopen jaren. Artsen zullen echter nog steeds in staat zijn om Essure-procedures uit te voeren in de VS gedurende 2019, tot ze aan het einde van het jaar gevraagd zullen worden om de ongebruikte implantaten te retourneren.

Momenteel worden Essure-rechtszaken nog steeds wereldwijd aangespannen, met alleen al meer dan 16.000 in de VS. PGMBM brengt haar expertise naar Nederland om vrouwen wereldwijd te helpen hun recht en de compensatie te krijgen die ze verdienen.

DE SCHULD VAN DE ESSURE FABRIKANT

Als Bayer weet van de onherstelbare schade en de permanente bijwerkingen van de Essure-complicaties, waarom blijft het bedrijf dan de vrouwen compensatie weigeren?

FAQs

A. Helaas, tenzij je de Essure operatief hebt laten verwijderen, of bent aangeraden door jouw arts om dit te doen, kom je niet in aanmerking voor het indienen van een claim.

A.      Er zijn nog geen belangrijke uitspraken gedaan of schikkingen getroffen in Essure-rechtszaken tegen de fabrikant, Bayer HealthCare. Als jij echter complicaties hebt ondervonden, kun je mogelijk een claim indienen, nadat de rechter een verklaring voor recht heeft uitgesproken. De hoogte van de schadevergoeding die je kunt ontvangen, kan variëren op basis van een aantal factoren, waaronder:

  • Hoe lang je ernstige bijwerkingen van het Essure-implantaat hebt ondervonden
  • De ernst van de bijwerkingen die je hebt ondervonden
  • Medische kosten van de behandelingen om deze bijwerkingen op te lossen of te beheersen
  • Inkomstenverlies door arbeidsongeschiktheid als gevolg van medische problemen met betrekking tot het Essure-implantaat 

A.     Essure-zaken zijn gecompliceerd, vooral omdat er in deze zaken nog geen belangrijke beslissingen zijn genomen. De Stichting zal namens de benadeelde vrouwen in Nederland een rechtszaak aanspannen en een verklaring voor recht vragen waarin het onrechtmatig handelen van Bayer tegen de slachtoffers wordt vastgesteld. Als deze verklaring is verkregen kunnen vervolg claims worden ingesteld.

A. Waarschijnlijk niet. In de eerste fase zal de Stichting een claim in dienen namens jou. In die fase is het niet verplicht om aanwezig te zijn, al ben je natuurlijk wel meer dan welkom om te komen. Wij – de Stichting – houden je continu op hoogt van zittingsdagen en andere belangrijke informatie.

A.      Vooraf niets. Bij het aanmelden word je gevraagd een “no win, no fee” overeenkomst met ons aan te gaan. Onder de voorwaarden van deze overeenkomst draag je alleen bij aan de betaling van onze honoraria en kosten als de zaak succesvol is. Het exacte bedrag dat je zult betalen is afhankelijk van de hoogte van de verkregen vergoeding, de duur van de zaak en de tijd die de advocaten eraan hebben besteed. De ondersteunende buitenlandse advocaten en financiers krijgen een succesvergoeding boven op de vergoeding voor gemaakte kosten. Als je in aanmerking komt om mee te doen, zullen alle voorwaarden in detail worden uitgelegd.

A. Het duurt minder dan een minuut om het formulier in te vullen om met ons in contact te komen. Een van onze speciaal opgeleide Essure-contactpersonen neemt dan contact met je op om meer te weten te komen over jouw individuele zaak. Vaak komt dit contact in de vorm van een vragenlijst via e-mail. Het proces neemt slechts enkele minuten in beslag. Zodra je de ingevulde vragenlijst hebt ingediend, nemen we de in de weken daarna weer contact met je op om de mogelijkheid te bespreken om jou te vertegenwoordigen in deze groepsactie.

A.      Naam, e-mail, telefoonnummer en adres.

A.      Als bij jou Essure is geplaatst en dit leidde tot complicaties die resulteerden in de verwijdering van het middel, of als jouw arts je heeft aanbevolen om Essure te laten verwijderen, kun je gronden hebben om een claim in te dienen. Een van onze speciaal opgeleide EssureClaim-contactpersonen zal contact met je opnemen en je een paar eenvoudige vragen stellen. Vervolgens zal diegene jou adviseren of je in aanmerking komt voor deelname aan de groepsvordering, dit alles zonder kosten voor jou. Er is geen enkel risico en al jouw informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

A.      De tijdslijn van een Essure-rechtszaak zal afhangen van een verscheidenheid aan factoren die uniek zijn voor de zaak. Helaas komt het vaak voor dat grote farmaciebedrijven er alles aan doen om een zaak te rekken. De Stichting en alle advocaten in de zaak zetten zich in om zo snel mogelijk een schadevergoeding voor jou te verkrijgen. We onderzoeken momenteel zaken waarbij vrouwen betrokken zijn die Essure hebben laten verwijderen of die geadviseerd werden om het te laten verwijderen vanwege complicaties, en we zijn vastberaden om ons volledig toe te wijden aan onze cliënten gedurende het volledige proces.

Omdat de fabrikant van Essure, Bayer Healthcare, een van de grootste en rijkste bedrijven ter wereld is, kan het nodig zijn om hen voor de rechter te dagen. Als er een snelle schikking wordt bereikt, kun je in de komende zes maanden jouw schadevergoeding ontvangen. Als Bayer ervoor kiest om de strijd voort te zetten in een rechtszaal, kan dit twee tot drie jaar duren.

A.      Per juli 2017 heeft Bayer de verkoop van Essure in Nederland gestaakt. Als je momenteel een Essure-implantaat hebt en ernstige bijwerkingen ondervindt, spreek dan met je arts over jouw mogelijkheden. Onze advocaten zijn er ook om jou te helpen bepalen of je een Essure-claim kunt indienen.

A.      Essure is een implantaat dat werd verkocht als een permanente, niet-chirurgische anticonceptieoplossing voor vrouwen. De sterilisatieprocedure, die in 2002 voor het eerst door de FDA in de VS werd goedgekeurd, verhindert dat een vrouw zwanger kan worden. Bij de Essure-methode worden een paar veertjes van metaal en plastic PET-vezels door een arts in de eileiders ingebracht. Na een periode van drie maanden vormt zich rond de veertjes littekenweefsel, waardoor een barrière ontstaat die voorkomt dat het sperma de eicellen bereikt. Essure werd in eerste instantie vervaardigd door Conceptus, Inc., dat later in 2013 door Bayer HealthCare werd gekocht, en inmiddels zijn er duizenden meldingen van gevaarlijke bijwerkingen.

A. Ondanks de vele gezondheidsrisico’s die Essure met zich meebrengt, heeft noch Bayer, noch de Inspectie Jeugd en Gezondheidszorg (IGZ) het middel teruggeroepen. Op 1 september 2017 kondigde Bayer echter aan dat het Essure vrijwillig van alle niet-Amerikaanse markten zou halen.

A.      Een terugroeping vindt plaats wanneer een regelgevende instantie voor geneesmiddelen of een bedrijf vaststelt dat een product, zoals een geneesmiddel als Essure, gebreken of risico’s bevat die zwaarder wegen dan de veronderstelde voordelen van het middel. Tijdens een terugroeping moet het productiebedrijf de consumenten proactief informeren over de gevaren en stappen ondernemen om alle ongebruikte producten van de markt te halen. In het geval van Essure heeft Bayer het middel in september 2017 vrijwillig van de markt gehaald. Het bedrijf noemde de dalende verkoop na de Black Box Warning als reden voor dit besluit. Dit betekent dat er geen nieuwe Essure-apparaten op de markt zullen worden gebracht.

A.      Volgens Bayer is Essure geen intra-uterien anticonceptiemiddel (IUD), omdat Essure bedoeld is om permanent te zijn. Essure is niet ontworpen voor verwijdering en het sterilisatieproces is over het algemeen onomkeerbaar. Een spiraaltje is een anticonceptiemiddel dat ontworpen is om te worden verwijderd.

A.      Volgens Bayer is het Essure-anticonceptieimplantaat bedoeld om permanent te zijn. Daarom is voor de omkering van Essure over het algemeen een invasieve chirurgische ingreep nodig, en deze ingrepen kunnen riskant zijn. De veer-implantaten zijn kwetsbaar en kunnen tijdens het verwijderingsproces breken. Als gevolg daarvan kunnen er na verwijdering van een implantaat kleine metaalfragmenten in de baarmoeder en/of de eileiders achterblijven. Deze fragmenten kunnen ook naar andere delen van het lichaam verplaatsen, wat ernstige problemen kan veroorzaken. In sommige gevallen ervaren vrouwen zulke heftige complicaties dat een totale verwijdering van de baarmoeder noodzakelijk is.

A.     De Stichting zal namens de benadeelde vrouwen in Nederland een rechtszaak aanspannen en aan de rechter een verklaring voor recht vragen waarin het onrechtmatig handelen van Bayer tegen de slachtoffers wordt vastgesteld en aansprakelijk is voor de geleden schade. De Stichting streeft naar een bindende schikking met Bayer die de benadeelde vrouwen vergoedt. De Stichting onderzoekt ook andere manieren om ervoor te zorgen dat de benadeelde vrouwen worden gecompenseerd, waaronder individuele schadeclaims.

A.      Nee. We zullen alle nodige financiering voor u regelen.

A.      De fabrikant van Essure, Bayer HealthCare, is een van de grootste bedrijven ter wereld met onbeperkte middelen om ervoor proberen te zorgen dat er geen financiële compensatie uitgekeerd hoeft te gaan worden. Een aanzienlijk bedrag is dus nodig om het gevecht met hen aan te gaan. De financiers zijn bereid om deze zaak te ondersteunen en het financiële risico op zich te nemen, in ruil voor compensatie als de schadevergoedingen worden uitgekeerd.

A.      Ja, als je voor de fabrikant van Essure werkt en een Essure-implantaat hebt of eerder hebt gehad, kun je in aanmerking komen voor een claim.

PGMBM IS EEN INTERNATIONAAL ERKEND ADVOCATENKANTOOR

PRIVACY POLICY

PGMBM (a trading name of Excello Law Limited) – SRA License Number 512898

5 Chancery Ln
London WC2A 1 LG

www.pgmbm.com